INVESTICE DO DLUHOPISŮ

Skupina UNICAPITAL se zaměřuje na strategické akvizice v konzervativnějších sektorech s fundamentální hodnotou. Zdroje získané prodejem dluhopisů využije skupina především v segmentech energetiky (distribuce energie) a realit. Těžiště investic skupiny UNICAPITAL je v oblastech realit, developmentu, energetiky a zemědělství.

Výhody investice do dluhopisů

Pevný výnos

Úroková sazba sjednaná při emisi je fixní – po celou dobu životnosti dluhopisu se nemění. Proto si jeho výnos můžete snadno spočítat.

Atraktivní úroková sazba

Korporátní dluhopisy poskytují vyšší zhodnocení. Emise jsou dostupné s úrokovou sazbou až 6,9 % p.a.

Výnosy 2x ročně

Na výplatu výnosů nemusíte čekat až do splatnosti dluhopisu, ale můžete se na ně těšit pololetně zpětně.

Emitent dluhopisového programu

Emitent UNICAPITAL Invest V a.s. je společnost, která byla založena za účelem realizování dluhopisového programu a následného financování společností v investiční skupině UNICAPITAL. Nad rámec poskytování úvěrů a zápůjček společnostem ve skupině neposkytuje emitent žádné další služby.

Emitent dluhopisového programu

Kalkulačka výnosů

Název emise
Počet dluhopisů
Název emise
Počet dluhopisů
Název emise
Počet dluhopisů
Celková hodnota dluhopisů
(nominální hodnota)
0
Roční výnos po zdanění
0
Celkem výnos po zdanění
0

Výpočet zahrnuje teoretickou srážkovou daň ve výši 15 %. Konkrétní výše srážkové daně však závisí na individuálních poměrech každého klienta a může se v čase měnit.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, všechny výpočty v kalkulačkách na webu společnosti UNICAPITAL a.s. (dále jen „Společnost“; provozuje internetové stránky www.unicapital.cz) jsou pouze orientační a nejsou příslibem k uzavření smlouvy, nabídkou k jejímu uzavření, veřejnou nabídkou ani jakýmkoli jiným právním jednáním Společnosti, nehledě na jejich obsah nebo označení. Výpočty v kalkulačkách jsou proto zcela právně nezávazným informativním sdělením a Společnost neručí za jejich správnost.

Důležité upozornění

Investoři by se měli podrobně seznámit se základními prospekty a konečnými podmínkami emise dluhopisů, do kterých chtějí investovat, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potencionální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Tyto materiály jsou zpřístupněny na těchto internetových stránkách www.unicapital.cz u každé jednotlivé emise.

Upozornění na rizika

Možnost prodeje dluhopisů před datem splatnosti za požadovanou cenu a v požadované době je velmi omezená. Investice do dluhopisu není pojištěna.

S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

Propagační sdělení

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností UNICAPITAL a.s. (dále jen "Společnost") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace obsažené v tomto propagačním sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Propagační sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout základní informace. V žádném případě nenahrazuje prospekt k investičnímu nástroji. Propagační sdělení nelze považovat ani za jakékoliv daňové či právní poradenství. Klient by měl případné otázky konzultovat se svým daňovým, právním nebo jiným poradcem a učinit vlastní informované rozhodnutí o své investici. Z informací uvedených v tomto propagačním sdělení není možné odvozovat žádná práva a povinnosti a Společnost nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto propagačního sdělení nebo informací v něm obsažených. Společnost neručí za úplnost a správnost uvedených informací.

Distributor dluhopisů

Žádosti či pokyny ke koupi dluhopisů lze podávat každý pracovní den na pobočkách Banky CREDITAS a.s.